[Info] Được Syria bật đèn xanh, loại máy bay Mỹ nào trong biên chế Iraq sẽ gieo sầu cho IS

  • 02/01/2019 18:43
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài