[Info] Điểm mặt khẩu súng giúp lính bắn tỉa Mỹ hạ 3 phiến quân chỉ bằng một phát đạn

  • 25/12/2018 07:10
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài