[Info] Bị phản bội, người Kurd ném khoai tây vào xe kháng mìn Mỹ trên đường rút lui

  • 23/10/2019 10:19
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài