[Info] "Bầu sữa trên không" IL-78M-90A của Nga giờ có thêm cả khả năng phóng hoả

  • 10/09/2019 11:15
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài