[Info] Bất ngờ phi đội 34 chiếc MiG-15 của Triều Tiên vẫn đang hoạt động sau 70 năm ra đời

  • 26/12/2020 15:38
  • 1 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài