[Info] 5 chiếc trực thăng khổng lồ CH-47 Mỹ đã giúp Việt Nam lập cầu hàng không thế nào?

  • 07/01/2019 11:00
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài