ILO hoanh nghênh Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Công ước số 105 và EVFTA

  • 08/06/2020 12:14
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vào sáng nay, ILO đã hoan nghênh và nhấn mạnh đây là bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam.
Kết quả biểu quyết tại Quốc hội thông qua việc gia nhập Công ước số 105 của ILO

Kết quả biểu quyết tại Quốc hội thông qua việc gia nhập Công ước số 105 của ILO

Theo đó, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chúc mừng Việt Nam với quyết định phê chuẩn Công ước số 105 về Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức và nhấn mạnh bước tiến này sẽ đưa tổng số công ước cơ bản của ILO mà Việt Nam phê chuẩn lên 7/ 8 công ước.

Công ước số 105 bổ sung cho Công ước số 29 về Lao động Cưỡng bức – một công ước cơ bản khác đã được Việt Nam phê chuẩn vào năm 2007.

“Với lần phê chuẩn này, Việt Nam đang chứng tỏ cam kết mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức. Việc phê chuẩn lần này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh con số ước tính toàn cầu của ILO cho thấy khẩn thiết phải thực hiện các biện pháp hiệu quả, khẩn cấp để xóa bỏ lao động cưỡng bức” - bà Corrine Vargha, Trưởng Ban Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế của ILO ca ngợi.

“Hơn nữa, thông qua việc phê chuẩn Công ước 105, Việt Nam đang tiến dần tới đạt được việc làm thỏa đáng và thực hiện được ở cấp quốc gia các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 2030 của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu số 8.7.” – ILO nhấn mạnh.     

Giám đốc ILO Việt Nam, ông Chang-Hee Lee cũng cho biết: ”Chính phủ và các đối tác xã hội đã và đang thực hiện những nỗ lực bền bỉ và nhất quán nhằm cải thiện khung pháp luật để mở đường cho Việt Nam tiến tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao một cách bền vững”.

Bên cạnh đó, ILO đồng thời cũng hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua EVFTA vào sáng nay.

Tin cùng chuyên mục