Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình: Khắc phục khó khăn để nâng cao hiệu quả

  • 27/01/2019 07:36
  • 0 bình luận
  • Lưu Huy
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2018, mặc dù kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, bên cạnh đó, tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu cùng với những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
Ông Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Ông Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong chỉ đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự điều hành của UBND huyện Kỳ Sơn, sự cố gắng của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cơ cấu cây trồng vật nuôi có bước chuyển đổi phù hợp, hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, điện nước được đầu tư xây mới và sửa chữa nâng cấp; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định; hệ thống dịch vụ thương mại được nâng lên phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

Công tác văn hóa - xã hội được thực hiện theo chương trình, mục tiêu đề ra; hoạt động khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu, chất lượng được nâng lên. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, ổn định.

Với phương hướng nhiệm vụ cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, đặt ra đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; khen thưởng, động viên, nhân rộng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong nhân dân

Tin cùng chuyên mục