Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Phạm pháp hình sự, trọng án đều giảm

  • 19/03/2016 08:40
  • 0 bình luận
  • Hà Minh
  • In bài

ANTĐ - Phát huy tốt “sức dân” trên các lĩnh vực công tác - Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội, ông Lê Anh Quân nhấn mạnh yêu cầu này, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; BCĐ phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và BCĐ 197.

CAH Gia Lâm đấu tranh với đối tượng phạm pháp hình sự

CAH Gia Lâm đấu tranh với đối tượng phạm pháp hình sự

Kết quả hoạt động của các BCĐ trên địa bàn huyện Gia Lâm trong năm 2015, đã đạt được yêu cầu đề ra là phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm; không tồn tại, hình thành điểm, tụ điểm về ma túy, mại dâm, tội phạm hình sự. Phạm pháp hình sự, trọng án đều giảm. Với vai trò nòng cốt, CAH Gia Lâm cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết liên tịch với Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, quân đội, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Những kết quả và cả những tồn tại trên các mặt công tác đã được nhìn nhận rõ hơn qua tham luận của đại diện các xã, ngành, đoàn thể. Đó là Thanh tra Xây dựng với những giải pháp trong Năm trật tự - văn minh đô thị; là Đoàn Thanh niên với công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng và thực hiện công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hay xã Yên Thường, với những góc nhìn, con số và kết quả của công tác phòng, chống ma túy…

Ghi nhận những cố gắng và kết quả đạt được của các BCĐ trong thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông  Lê Anh Quân cũng đã chỉ rõ một số tồn tại. Đó là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, ban, ngành về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, có lúc có nơi còn chưa toàn diện, sâu sắc.

Có địa phương vẫn coi phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ riêng của ngành Công an. Điều này khiến sự chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân trong giữ gìn ANTT chưa phát huy cao độ.

Đồng quan điểm với đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH, Phó trưởng thường trực BCĐ 197 huyện cho rằng, cần khắc phục tồn tại trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật, và vận động nhân dân tham gia công tác giữ gìn ANTT, theo hướng thường xuyên và thiết thực hơn; từ đó nâng cao nhận thức và hành động cụ thể của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục