Huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông

  • 18/01/2013 07:04
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ GTVT năm 2013 thực hiện “Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông”. 

Theo Phó Thủ tướng, trong năm 2012 vừa qua, công tác bảo đảm chất lượng công trình giao thông đã được chú trọng và cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông chưa hiệu quả do nhiều dự án chậm tiến độ, chất lượng nhiều công trình giao thông còn thấp, suất đầu tư cao. Công tác quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa được thực sự chú trọng.

Do vậy, để khắc phục những tồn tại trên, Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2013, Bộ GTVT phải tăng cường phối hợp với các địa phương để đẩy nhanh GPMB và triển khai thi công; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình; chấn chỉnh nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này phải huy động tối đa mọi nguồn lực, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Tin cùng chuyên mục