Huy động nguồn lực đầu tư phát triển Thủ đô

  • 17/11/2015 08:25
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Doãn Toản cho biết, 5 năm tới, Hà Nội đặt mục tiêu huy động khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng phục vụ đầu tư phát triển Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, 5 năm (2011-2015), tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Thành phố đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 1.400 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006-2010. Tỷ trọng vốn ngoài Nhà nước trong tổng đầu tư xã hội ngày càng tăng lên, thể hiện rõ cơ cấu đầu tư đang theo xu hướng tích cực, đúng mục tiêu định hướng của đề án tái cơ cấu đầu tư, giảm dần tỷ trọng đầu tư công, tăng dần tỷ trọng đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Người dân có thể thấy kết quả đó qua hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư và hoàn thành, đưa vào khai thác trên địa bàn thời gian qua.

Để phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đề ra, trong 5 năm tới, Thủ đô có nhu cầu huy động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng phục vụ đầu tư phát triển. Trên cơ sở dự báo những khó khăn và thuận lợi, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị, trước hết, thành phố cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư; tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. 

Tiếp đó, cần tập trung tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi người nộp thuế; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và giảm các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp; góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

Đồng thời, phải đa dạng hóa các phương pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển thành phố phù hợp với quy định của pháp luật. Cùng với việc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng công trình, thành phố sẽ phối hợp với các bộ kêu gọi tài trợ chính thức của nước ngoài cho các dự án lớn có yêu cầu kỹ thuật cao; báo cáo Chính phủ quan tâm bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Hà Nội đầu tư một số dự án lớn mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển của vùng theo Luật Thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội sẽ xây dựng phát triển thị trường tài chính Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững là trung tâm tài chính của cả nước tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh việc giải phóng các nguồn lực trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố thông qua các biện pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất - kinh doanh, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê... nhằm thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế. Theo Giám đốc Sở Tài chính, Hà Nội sẽ siết chặt công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư ngay từ khâu lập chủ trương đầu tư dự án, thực hiện dự án, đưa dự án vào khai thác sử dụng và quản lý sau đầu tư.

Cuối cùng, Hà Nội cũng kêu gọi tăng cường sự giám sát của HĐND, MTTQ và đoàn thể các cấp cũng như đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc huy động, quản lý và sử dụng ngân sách; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tin cùng chuyên mục