Hướng dẫn xác định tuổi nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy

  • 03/08/2021 15:28
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn hướng dẫn xác định thời điểm nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này nhận được Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định thời gian nghỉ hưu của cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy.

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau, cán bộ cấp ủy nghỉ hưu hoặc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền ban hành thông báo (hoặc quyết định) trong năm 2020 được giữ nguyên thời điểm nghỉ hưu theo thông báo (hoặc quyết định) của cấp có thẩm quyền.

Lý giải cho quy định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải thích, do việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp được diễn ra trong năm 2020, thời điểm này đang áp dụng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 nên nếu đã có thông báo hoặc quyết định trong năm 2020 thì giữ nguyên thời điểm nghỉ hưu như trong thông báo hoặc quyết định.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát lại việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Nếu có trường hợp cán bộ cấp ủy nào đã được ban hành thông báo (hoặc quyết định) trong năm 2020 mà giải quyết chưa đúng theo hướng dẫn nêu trên thì điều chỉnh lại thời điểm hưởng và tùy trả số tiền chênh lệch (nếu có).

Tin cùng chuyên mục