Hướng dẫn việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

  • 05/02/2020 14:27
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với những hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.
Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, bảo hiểm xã hội các địa phương phải ghi vào sổ tiếp nhận đầy đủ thông tin tố giác

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, bảo hiểm xã hội các địa phương phải ghi vào sổ tiếp nhận đầy đủ thông tin tố giác

Theo đó, Bảo hiểm xã hội yêu cầu sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, bảo hiểm xã hội các địa phương phải ghi vào sổ tiếp nhận đầy đủ thông tin tố giác, kèm tài liệu, chứng cứ (nếu có). Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị thì phải ghi vào sổ tiếp nhận và lập biên bản.

Các thông tin, tài liệu, chứng cứ sau khi được tiếp nhận được chuyển đến Phòng Thanh tra kiểm tra (thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh); bộ phận đầu mối (thuộc Bảo hiểm xã hội huyện).

Các đầu mối này chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện phân loại, xử lý thông tin, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu thu/giải quyết/chi trả hiện đang quản lý; tham mưu cho Giám đốc hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định để có kết luận cụ thể về hành vi vi phạm, làm căn cứ kiến nghị khởi tố vụ án; lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo hướng dẫn tại công văn này.

Đối với vụ việc vi phạm có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nếu xét thấy cần thiết thì trước khi chính thức kiến nghị khởi tố, cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức họp liên ngành (gồm bảo hiểm xã hội, cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện KSND cùng cấp và các cơ quan liên quan) để phân tích, đánh giá tính chất, mức độ trên cơ sở những tài liệu đã thu thập được.

Trường hợp liên ngành thống nhất xác định vụ việc đã rõ dấu hiệu tội phạm, cơ quan bảo hiểm xã hội có văn bản kiến nghị khởi tố và chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét, quyết định việc khởi tố vụ án hình sự.

Sau tiếp nhận, bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, hoặc bảo hiểm xã hội cấp huyện lập hồ sơ kiến nghị khởi tố gồm các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan (có thể là bản photo, bản chính hoặc bản sao hợp pháp) hoặc bản chuyển đổi từ tài liệu, dữ liệu điện tử bảo đảm tính pháp lý theo quy định.

Hồ sơ kiến nghị khởi tố theo Điều 214, Điều 215 gồm: Văn bản kiến nghị khởi tố vụ án của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/huyện; hồ sơ giải quyết/chi trả các chế độ thể hiện hành vi gian lận chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nhiệp, bảo hiểm y tế từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên); các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan để chứng minh hành vi gian lận chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hoặc gây thiệt hại; biên bản, kết luận kiểm tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác (nếu có)…

Tin cùng chuyên mục