Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới

  • 23/06/2016 08:41
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTĐ - Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ, nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5-2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4-2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4-2016. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2016.

Tin cùng chuyên mục