Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc với Công an xã

  • 07/10/2019 16:19
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hai chế độ hưu trí và tử tuất.
Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ

Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thời gian vừa qua một số địa phương có kiến nghị về việc thực hiện chính sác bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, Phó Chỉ huy quân sự xã (Xã đội phó) và Phó trưởng Công an xã.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH có ý kiến như sau:

Chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động nói chung được thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Người lao động làm việc ở thời điểm nào thì áp dụng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội ở thời điểm đó. Căn cứ theo các văn bản quy phạm pháp luật qua từng thời kỳ, việc thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với những đối tượng nêu trên được thực hiện như sau:

Đối với chủ hội kinh doanh cá thể, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm 2008 trở đi, nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với Phó Chỉ huy quân sự xã, theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, trước năm 2016 có giai đoạn quy định Phó Chỉ huy quân sự xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có giai đọn quy định thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đối với Phó trưởng Công an xã trước năm 2016, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Từ ngày 1/1/2016, Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gồm cả Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, công an viên) thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hai chế độ hưu trí và tử tuất.

Cho nên, Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã và Phó trưởng Công an xã mà thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tin cùng chuyên mục