Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ

  • 10/08/2018 14:46
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có giải đáp vướng mắc của người dân về việc muốn bổ sung hay thay đổi danh sách thân nhân trong Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ thì ai là người yêu cầu thay đổi, bổ sung?
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 thì Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ thuộc thẩm quyền Sở LĐ-TB&XH cấp theo thông tin ghi trong hồ sơ liệt sĩ do Sở đang quản lý.

Trường hợp thân nhân liệt sĩ đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung thông tin trong hồ sơ liệt sĩ: Thân nhân liệt sĩ làm đơn gửi sở LĐ-TB&XH (nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ) kèm các giấy tờ làm căn cứ để sửa đổi hoặc bổ sung; sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm, kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm các giấy tờ làm căn cứ để sửa đổi gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết; sở LĐ-TB&XH căn cứ văn bản sửa đổi, bổ sung của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, lưu ghép trong hồ sơ liệt sĩ; đồng thời ra Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ (thu hồi giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ cũ).

Tin cùng chuyên mục