Hướng dẫn mức đóng của người lao động vào quỹ hưu trí bổ sung

  • 18/01/2019 15:06
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.
Bộ LĐ-TB&XH vừa có hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.

Theo đó, mức đóng góp, tần suất, thời gian và phương thức đóng góp của người lao động khi người lao động cùng tham gia đóng góp với người sử dụng lao động vào chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện được quy định cụ thể như sau:

Mức đóng góp bằng số tiền tuyệt đối hoặc bằng tỷ lệ phần trăm trên mức tiền lương của người lao động. Người lao động có thể đóng hằng tháng hoặc hai tháng một lần hoặc ba tháng một lần hoặc một tần suất khác do người lao động lựa chọn phù hợp với khả năng của người lao động.

Thời gian đóng góp ghi cụ thể trong văn bản thỏa thuận; thời gian này do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, phù hợp với chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện mà người lao động tham gia.

Thông tư cũng quy định rõ, phương thức đóng được thông qua người sử dụng lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hoặc  trích từ tiền lương tháng của người lao động để đóng vào quỹ hưu trí.

Tin cùng chuyên mục