Hướng dẫn hộ kinh doanh lập kế hoạch bảo vệ môi trường

  • 17/06/2015 12:02
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Đăng (tỉnh Bắc Giang) đề nghị hướng dẫn thủ tục lập cam kết bảo vệ môi trường đối với hộ kinh doanh sản xuất rượu theo phương pháp cổ truyền đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Ông Đăng đang triển khai một dự án với các đặc điểm sau: Chủ đầu tư là hộ gia đình (có đăng ký kinh doanh); Sản phẩm: Sản xuất rượu theo phương pháp cổ truyền (cơm lên men, chưng cất); Công suất khoảng 30.000 lít rượu/năm; Tổng mức đầu tư: 1,2 tỷ đồng; Diện tích xin thuê đất: 600m2, đất nằm trong quy hoạch sản xuất kinh doanh rượu đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Theo quy định của Luật Đầu tư thì dự án của ông Đăng không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư. Ông Đăng có lập dự án, đề nghị và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ông Đăng muốn biết, theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thì Dự án của ông phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu 5.3 (đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư) hay theo mẫu 5.2 (đối với dự án đầu tư)?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề ông Đăng hỏi như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP và Điều 45, 46 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, dự án của ông Đăng thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường (mẫu cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT).

Trên cơ sở  Luật Bảo vệ môi trường 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 thay thế Nghị định số 29/2011/NĐ-CP nêu trên, trong đó có quy định các nội dung liên quan đến vấn đề ông Đăng cần giải đáp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm mẫu bản kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cam kết bảo vệ môi trường).

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích