Hướng dẫn cách tính trợ cấp cho cán bộ xã, phường đã nghỉ hưu

  • 01/08/2019 14:38
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Từ 1/8/2019, Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc chính thức có hiệu lực.
Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng tăng 7,16% đối với cán bộ xã, phường già yếu nghỉ việc

Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng tăng 7,16% đối với cán bộ xã, phường già yếu nghỉ việc

Theo Thông tư 09/2019/TT-BNV các cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc) được điều chỉnh trợ cấp hàng tháng tăng 7,16%.

Cụ thể, công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 1/7/2019:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày1/7/2019

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019

x

1,0719

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2019 là mức trợ cấp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo công thức trên, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc tăng khoảng 7,19%, như sau (đã làm tròn):

Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng (tăng 142.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành).

Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng (tăng 138.000 đồng/tháng).

Các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng (tăng 128.000 đồng/tháng).

Tin cùng chuyên mục