Hưởng chế độ khi con ốm

  • 08/12/2010 07:15
  • 0 bình luận
  • Luật sư Bùi Sinh Quyền
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc hơn 1 năm nay theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty TNHH AV, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo qui định của pháp luật. Vì cuối năm công ty đang gấp rút sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng; không may con tôi lại bị ốm nặng nên tôi đã làm đơn xin giám đốc nghỉ 3 ngày để vào viện chăm con nhưng giám đốc không đồng ý. Con tôi còn nhỏ lại ốm rất nặng phải điều trị trong viện gần 1 tuần nay mà chưa khỏi. Tôi xin hỏi: Trong trường hợp này, tôi có được nghỉ để chăm sóc con hay không? Nếu tôi nghỉ để chăm sóc con thì thời gian nghỉ tôi có được hưởng chế độ gì không?

Hưởng chế độ khi con ốm

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc hơn 1 năm nay theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty TNHH AV, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo qui định của pháp luật. Vì cuối năm công ty đang gấp rút sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng; không may con tôi lại bị ốm nặng nên tôi đã làm đơn xin giám đốc nghỉ 3 ngày để vào viện chăm con nhưng giám đốc không đồng ý. Con tôi còn nhỏ lại ốm rất nặng phải điều trị trong viện gần 1 tuần nay mà chưa khỏi. Tôi xin hỏi: Trong trường hợp này, tôi có được nghỉ để chăm sóc con hay không? Nếu tôi nghỉ để chăm sóc con thì thời gian nghỉ tôi có được hưởng chế độ gì không?

Nguyễn Thu Lan (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời: Bạn là người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo đúng qui định của pháp luật nên bạn được hưởng chế độ ốm đau khi đủ điều kiện pháp luật qui định. Bạn chỉ nói là con bạn còn nhỏ mà không nêu rõ tuổi của cháu là bao nhiêu. Theo qui định tại khoản 2, Điều 22 - Luật Bảo hiểm xã hội thì điều kiện bố mẹ được nghỉ chăm sóc khi con bị ốm là con phải dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở y tế về việc con bị ốm. Do đó, nếu đủ 2 điều kiện trên thì bạn được nghỉ làm để chăm sóc con và được hưởng các chế độ như sau:

Điều 24 - Luật Bảo hiểm xã hội qui định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 điều này.

Tại khoản 1, Điều 25 - Luật Bảo hiểm xã hội qui định mức hưởng chế độ ốm đau như sau:

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a, khoản 2 Điều 23 và Điều 24 của luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Luật sư Bùi Sinh Quyền

Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Tin cùng chuyên mục