Hợp nhất chi cục thuế địa phương, giảm hơn 100 đầu mối

  • 15/07/2019 15:08
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - 6 tháng đầu năm, ngành thuế đã hợp nhất 194 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 92 chi cục thuế khu vực.

Đây là con số được Tổng cục Thuế đưa ra trong báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Tổng cục Thuế cho biết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương, ngành thuế đã tiến hành hợp nhất 194 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 92 chi cục thuế khu vực.

Ngoài ra, thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế; các đội thuộc Chi cục Thuế. Cụ thể: Tại cơ quan Tổng cục Thuế đã giảm 27 Phòng; 63 cục thuế đã giảm 58 phòng, giảm 102 chi cục thuế và giảm trên 1.070 đội thuế.

Từ đầu năm, ngành thuế đã giảm hơn 100 chi cục thuế tại các địa phương

Từ đầu năm, ngành thuế đã giảm hơn 100 chi cục thuế tại các địa phương

Về thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý, kết quả 6 tháng đầu năm ước đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng (bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ). Thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng (bằng 50,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018). Trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước, thì số thu ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra, kiểm tra được 35.344 doanh nghiệp, tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra đạt hơn 20.500 tỷ đồng. Trong đó, tăng thu gần 5.700 tỷ đồng; giảm khấu trừ là gần 930 tỷ đồng; giảm lỗ 13.924 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng đã thanh tra 150 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt hơn 693 tỷ đồng; giảm lỗ 2.488 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 9 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.661 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng đối với 2.642 quyết định, qua đó truy hoàn và phạt gần 76 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục