Hợp nhất Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố vào Công an Hà Nội

  • 31/08/2018 12:50
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Sáng nay 31-8, CATP Hà Nội đã tổ chức công bố quyết định hợp nhất Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố (CSPCCC TP) vào CATP Hà Nội; triển khai các quyết định về công tác tổ chức cán bộ của lực lượng Cảnh sát PCCC, CATP Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ; Văn phòng Bộ Công an; HĐND, UBND TP Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội dự lễ công bố quan trọng này.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Ngày 6-8-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Ngày 9-8-2018, Bộ Công an đã ký quyết định số 4082/QĐ-BCA về việc hợp nhất Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vào CATP Hà Nội; đồng thời Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định điều động đồng chí Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc CATP vừa được điều động, bổ nhiệm

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các đồng chí Phó Giám đốc CATP vừa được điều động, bổ nhiệm


Ngày 10-8-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 4370/QĐ-BCA điều động CBCS thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác tại CATP Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thống nhất xây dựng và triển khai Kế hoạch số 26 về việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc CATP Hà Nội và hợp nhất Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vào CATP Hà Nội, để triển khai thực hiện quy trình nhận xét, đánh giá đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện các bước xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự.

Xuất phát từ thực tiễn đội ngũ cán bộ của Cảnh sát PCCC và CATP Hà Nội, dựa trên các định hướng của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP và các nguyên tắc, tiêu chí sắp xếp, bố trí cán bộ, tập thể 2 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thống nhất báo cáo và ngày 30-8-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng ý với phương án sắp xếp, bố trí CBCS của CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa, chúc mừng Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng hoa, chúc mừng Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn


Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, CATP Hà Nội đã công bố các quyết định hợp nhất Cảnh sát PCCC TP Hà Nội vào CATP; các quyết định về việc điều động cán bộ…

Cụ thể, điều động Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội; điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Anh; Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Quyết định triển khai thành lập Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc CATP Hà Nội; Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ; các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo phòng, chỉ huy Đội thuộc Cảnh sát PCCC đến nhận công tác và giữ chức vụ tại các đơn vị thuộc CATP Hà Nội…

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội gồm 13 đội nghiệp vụ. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ có 1 đồng chí Trưởng phòng, 6 Phó trưởng phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CATP Hà Nội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC, CATP Hà Nội


Cũng tại buổi lễ, CATP Hà Nội đã công bố Quyết định triển khai thành lập 30 Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc CAQ, huyện và thị xã CATP Hà Nội. Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ CAQ, huyện, thị xã có chức năng giúp chỉ huy các đơn vị trên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi lực lượng CAP, Công an xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ theo quy định; trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định: "Lực lượng Cảnh sát PCCC được thành lập từ Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội.

Qua 8 năm triển khai hoạt động, Cảnh sát PCCC đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ; giúp Thành ủy, UBND, Bộ Công an trong công tác đảm bảo, phòng ngừa cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn".

Đánh giá cao những thành tích, đóng góp của Cảnh sát PCCC trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của CSPCCC, CATP Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố trong công tác hợp nhất, tổ chức bộ máy thực thi nhiệm vụ.

"Nhiều CBCS Cảnh sát PCCC dũng cảm, là biểu tượng của lực lượng trong công tác chiến đấu, phòng ngừa giặc lửa" - Đồng chí Nguyễn Văn Sửu đánh giá và yêu cầu trong thời gian tới, CATP Hà Nội sắp xếp tinh gọn bộ máy, khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao và đề nghị UBND các cấp hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát PCCC hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng giúp Cảnh sát PCCC hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội bắt tay ngay vào kiện toàn tổ chức, tập trung hướng về cơ sở, làm tốt công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội bắt tay ngay vào kiện toàn tổ chức, tập trung hướng về cơ sở, làm tốt công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn


Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương gửi lời chúc mừng, chào đón các Tướng lĩnh, sĩ quan, CBCS Cảnh sát PCCC đã hợp nhất với CATP Hà Nội.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị định 01/CP của Chính phủ, CATP Hà Nội đã chủ động trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy Cảnh sát PCCC; tập trung hướng về cơ sở, xây dựng, phát triển lực lượng PCCC tại chỗ phù hợp với tiêu chí, quy hoạch của Bộ, Thành ủy, UBND TP.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC trong thời gian tới, Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu Cảnh sát PCCC phải quán triệt nghiêm túc những chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể, triển khai hiệu quả công tác PCCC, trực ban, trực chiến, sẵn sàng triển khai nhanh, xử lý hiệu quả các vụ cháy.

Nhanh chóng rà soát, xây dựng quy định, quy trình phối hợp PCCC; khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật; Tổ chức triển khai ngay công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả cho các cấp chính quyền về công tác PCCC; Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, rà soát đổi mới công tác quản lý Nhà nước về ANTT; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn cũng như tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trên các lĩnh vực này.

Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu chỉ huy các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô nhân văn, gần gũi, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tin cùng chuyên mục