Hơn 900 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng 336 tỷ đồng bảo hiểm hưu trí, tử tuất

  • 19/05/2020 13:40
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết,  đã có 50 cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, có 963 đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với số tiền ước khoảng 336 tỷ đồng.
Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm mạnh do Covid-19

Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm mạnh do Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo nhanh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, từ ngày 1-14/5/2020.

Theo báo cáo, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngày 1-13/5/2020 đạt 6,026 nghìn tỷ đồng (giảm 31 tỷ đồng so với số thu cùng kỳ); lũy kế từ đầu năm, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 122,9 nghìn tỷ đồng, đạt 30,5% kế hoạch giao.

Tổng số tiền còn phải thu là 27,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 6,7% số phải thu (tăng 1,1% so với báo cáo kỳ trước).

Cũng theo báo cáo, đã có 50 cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, có 963 đơn vị (tương ứng với 88.102 lao động) đã được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng với số tiền ước khoảng 336 tỷ đồng.

Về giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm thất nghiệp, từ ngày 1-12/5, toàn Ngành đã giải quyết hưởng mới chế độ hàng tháng cho 4.539 người với mức chi trả bình quân 3.970.224 đồng/người. Trong đó: Giải quyết chế độ hưu trí cho 3.687 người (chiếm 81,23%); chế độ tuất cho 787 người (chiếm 17,34%).

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới chế độ bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuất một lần cho 48.050 người với tổng số tiền chi trả khoảng 1.837 tỷ đồng. Trong đó, có tới 45.919 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, với số tiền chi trả khoảng 1.750 tỷ đồng...

Về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 7-13/5/2020, tổng số hồ sơ nhận giải quyết trong kỳ là 2.884.224 hồ sơ, giảm 307.399 hồ sơ so với kỳ trước (giảm 10,65%). Trong đó, số hồ sơ nhận qua giao dịch điện tử 1.287.560 hồ sơ, giảm 234.003 hồ sơ so với kỳ trước.

Tin cùng chuyên mục