Hơn 88% số doanh nghiệp được kiểm tra phải điều chỉnh tăng thuế

  • 12/12/2017 13:44
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tính đến 15/11, cơ quan thuế đã kiểm tra 33.838 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong đó 29.857 doanh nghiệp (chiếm 88,24%) phải điều chỉnh tăng thu.

Cụ thể, Tổng cục Thuế cho biết, sau gần 4 tháng triển khai đề án chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh (Kế hoạch 1359), tính đến ngày 15/11 toàn ngành đã thực hiện kiểm tra đối với 52.810 cơ sở kinh doanh, trong đó có 33.838 doanh nghiệp, 18.972 hộ kinh doanh.

Kết quả, trong số 33.838 doanh nghiệp đã kiểm tra, có 29.857 doanh nghiệp (chiếm 88,24%) có số thuế tăng thêm sau kiểm tra, với tổng số thuế tăng thêm là 7.447 tỷ đồng. Trong đó, số thuế truy thu và phạt đối với doanh nghiệp là 3.158 tỷ đồng; kết quả giảm lỗ, giảm khấu trừ thuế GTGT đối với doanh nghiệp là 4.289 tỷ đồng.

Hơn 88% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hơn 81% hộ kinh doanh phải điều chỉnh tăng thu thuế

Hơn 88% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hơn 81% hộ kinh doanh phải điều chỉnh tăng thu thuế

Có 15.413 hộ kinh doanh (chiếm 81,24% số hộ kinh doanh được kiểm tra) có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán. Trong đó, có 7.814 hộ kinh doanh (chiếm 50,71% số hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán) có doanh thu tăng từ 50% trở lên, phải điều chỉnh thuế khoán ngay trong năm 2017, với số thuế điều chỉnh tăng trong năm 2017 là 11,7 tỷ đồng.

Còn lại các hộ có kết quả điều chỉnh tăng doanh thu khoán dưới 50% sẽ được điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán từ năm 2018.

Tin cùng chuyên mục