Hơn 78 nghìn người hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong tháng 9

  • 02/10/2019 14:50
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tháng 9/2019 toàn ngành đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần.
Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm bắt buộc là khoảng 14,85 triệu người

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm bắt buộc là khoảng 14,85 triệu người

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, về công tác thu và phát triển đối tượng, trong tháng 9/2019, toàn ngành đã thu được 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9/2019 toàn Ngành thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm; trong đó: thu bảo hiểm xã hội 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 3.471 tỷ đồng, thu BHTN 13.338 tỷ đồng, thu BHYT 70.101 tỷ đồng.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khoảng 14,85 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng 453 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13 triệu người; bảo BHYT khoảng 85,2  triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

Trong tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần; 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 09 tháng đầu năm, đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Nhận định về công tác nghiệp vụ của ngành, Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nguyễn Đình Khương cho biết, 9 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc số hóa, gửi nhận văn bản, tài liệu điện tử giữa các đơn vị trong nội bộ Ngành và với các Bộ, ngành trên trục liên thông của Chính phủ; thực hiện điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ theo các văn bản, quy định mới của Chính phủ và các Bộ, ngành;

Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp triển khai thí điểm kết nối, tiếp nhận dữ liệu đăng kí khai sinh từ Bộ Tư pháp để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện kết nối, trao đổi, đối soát dữ liệu tự động 2 chiều giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Tổng cục Thuế...

Tin cùng chuyên mục