Hơn 400 cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô được quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • 09/04/2021 15:56
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTD.VN - Hơn 400 cán bộ, phóng viên, biên tập viên khối báo chí - xuất bản của thành phố Hà Nội đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…
Hơn 400 cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô được quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1
Cán bộ, phóng viên Báo chí Thủ đô tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Ngày 9-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên khối báo chí - xuất bản nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, tập trung vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng quán triệt nội dung cơ bản của 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, được ban hành ngày 17/3/2021,

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhằm giúp cán bộ, phóng viên báo chí - xuất bản Thủ đô nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện nêu trên. Từ đó vận dụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như 10 Chương trình công tác toàn khóa của TP vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục