Hơn 12,7 triệu người khó khăn do dịch Covid-19 đã nhận được hỗ trợ

  • 04/11/2020 12:37
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp, hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Hơn 12,7 triệu người khó khăn do dịch Covid-19 đã nhận được hỗ trợ ảnh 1

Người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận tiền hỗ trợ

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời cử tri liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện các gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng bị tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ đối với nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp, người lao động (chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội, chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc) đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đối tượng thuộc diện chính sách nào thì đã được tiếp cận, thụ hưởng đúng chính sách đó.

Tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân và thông qua các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 29.503,615 tỷ đồng. Đối với gói 62.000 tỷ, đến hết tháng 10/2020, đã thực hiện giải ngân 12.695,204 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12.790.683 người và 26.693 hộ kinh doanh...

Tuy nhiên, các tiêu chí, điều kiện đặt ra ban đầu rất chặt chẽ, doanh nghiệp và người lao động khó tiếp cận.

Để đảm bảo mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng bị ảnh hưởng nhất, giảm sâu thu nhập, tránh hỗ trợ tràn lan, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, sửa đổi một số tiêu chí, điều kiện phù hợp để doanh nghiệp, người lao động tiếp cận tốt hơn các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19.

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp, hướng dẫn cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động , các địa phương đang rất tích cực, chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.

Tin cùng chuyên mục