Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

  • 16/01/2020 11:54
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2019, với chủ đề chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi, cơ quan này đã phối hợp các Bộ, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam.
Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2019 cả nước có khoảng 11,41 triệu người cao tuổi , chiếm khoảng 12% dân số. Trong đó có trên 1.918.987 người từ 80 tuổi trở lên (chiếm khoảng 17% tổng số người cao tuổi); trong đó có 7.294.100 người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn (chiếm 64%).

Với chủ đề chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi, năm 2019 Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp các Bộ, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam;

Bên cạnh đó, ngành lao động xã hội cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Người cao tuổi ở các địa phương, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao tại địa bàn, khu dân cư.
Ngân sách Nhà nước đã bố trí nguồn lực phù hợp, bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chi trả lương hưu hàng tháng cho hơn 3,1 triệu người; đạt 95% người cao tuổi có thẻ BHYT; trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 1,7 triệu người cao tuổi; chúc thọ, mừng thọ cho hơn 1,068 triệu người cao tuổi; cả nước có trên 106 bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có Khoa Lão khoa; gần 1.000 khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bàn khám riêng cho người cao tuổi; hơn 10.183 giường điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi, hơn 1,57 triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe...

Nhiều mô hình thể dục, dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ, mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, mô hình “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” đem lại kết quả thiết thực cho người cao tuổi và cộng đồng.

Gần 80.000 câu lạc bộ về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút trên 3 triệu người cao tuổi thường xuyên tham gia. Đã có trên 1.900 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và hoạt động hiệu quả; 58/63 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phê duyệt đề án, kế hoạch nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.
Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, hội, đoàn thể liên quan và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Người cao tuổi; tổ chức đánh giá, tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020; phối hợp, triển khai thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi, người khuyết tật được cấp thẻ BHYT...

Tin cùng chuyên mục