Hôm nay, 28-11: Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Hiến pháp

  • 28/11/2013 06:32
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Hôm nay, 28-11, theo nghị trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

Trước đó, Quốc hội sẽ nghe Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Nội dung phiên họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Tại phiên thảo luận ở hội trường trước đó, các ý kiến nhìn chung cơ bản tán thành với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tiếp theo, sáng 29-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Đây là dự luật được đánh giá quan trọng nhất, chỉ sau Hiến pháp và Quốc hội đã dành tới 3 kỳ liên tiếp để bàn thảo, góp ý.

Tin cùng chuyên mục