Bộ Công an:

Hội thảo tham gia ý kiến vào các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70

  • 25/11/2014 07:02
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài

ANTĐ - Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 là một dấu mốc quan trọng nhằm đánh giá lại quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND và 30 năm đổi mới công tác Công an. Để có sự chuẩn bị tốt cho Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá về tình hình thế giới có tác động đến chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh trong nước; tình hình và kết quả thực hiện các mặt công tác Công an. Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, trên cơ sở đó dự báo tình hình; đưa ra được những định hướng, định lượng cụ thể về các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an trong thời gian tới…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014; mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác Công an năm 2015; Nghị quyết về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND năm 2015; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015 của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70; khẩu hiệu hành động của lực lượng CAND năm 2015. 

Tin cùng chuyên mục