Hội thảo Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên

  • 29/11/2014 07:41
  • 0 bình luận
  • Ngọc Trang
  • In bài

ANTĐ - Thân thế và sự nghiệp chính trị của Tế tửu (Hiệu trưởng) Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên đã được làm rõ hơn qua Hội thảo “Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên và truyền thống khoa bảng dòng họ Nguyễn ở Hạ Yên Quyết” (làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày 27-11. 

Hội thảo đã tập trung làm rõ thân thế, sự nghiệp chính trị của Tế tửu Quốc Tử Giám  Nguyễn Như Uyên, về truyền thống khoa bảng, hiếu học của các danh nhân họ Nguyễn ở làng Cót (một trong “Tứ danh hương” gồm Mỗ, La, Canh, Cót của Hà Nội xưa) và hậu duệ họ Nguyễn ngày nay đang tiếp tục phát huy truyền thống cha ông. Khoa thi Kỷ Sửu, năm Quang Thuận thứ 10 (1469), Nguyễn Như Uyên đỗ Đệ nhị giáp tiến sỹ (Hoàng giáp), là người khai khoa tiến sỹ của dòng họ Nguyễn ở Hạ Yên Quyết, làm quan tới chức Thượng thư Bộ Lại, Chưởng lục Bộ sự kiêm Tế tửu Quốc Tử Giám, Nhập thị Kinh Diên. Hội thảo là hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 580 năm ngày sinh Tế tửu Quốc Tử Giám Nguyễn Như Uyên (1436 - 2016) với mong muốn có một cái nhìn toàn diện, chính xác và khoa học về Tế tửu nói riêng, những đóng góp của dòng họ Nguyễn ở Hạ Yên Quyết cho truyền thống khoa bảng của dân tộc nói chung.  

Tin cùng chuyên mục