Hội thảo khoa học về "Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ ANQG"

  • 21/12/2018 16:56
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 21-12, Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học với nội dung “Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia”.

Đây là hội thảo thuộc Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, góp phần tổng kết lý luận đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hội thảo đặt ra với mục đích rà soát, đánh giá thực trạng lý luận và thực tiễn về phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam, nhằm bảo vệ ANGQ hiện nay; khẳng định những giá trị lý luận đã đạt được; phát hiện những bất cập, hạn chế trong nghiên cứu, bổ sung những vấn đề lý luận và giải pháp phát triển lý luận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANQG trong tình hình mới.

Hội thảo "Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia" được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân

Hội thảo "Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia" được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân

Phòng ngừa và xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội ở Việt Nam nhằm bảo vệ an ninh quốc gia" được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 40 báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, các đồng chí lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố.

Các bài tham luận tập trung vào 2 nội dung chính là những vấn đề chung về phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội; Phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội tại một số địa phương ở nước ta hiện nay. Từ các vấn đề nhận thức, lý luận, nhận diện các nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột xã hội và biện pháp phòng ngừa, xử lý giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội trong đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo ANQG, những kinh nghiệm từ thực tiễn xử lý, giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các địa bàn, địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nhấn mạnh: “Hội thảo thực sự là diễn đàn khoa học, có ý nghĩa quan trọng, bổ ích để trao đổi, thảo luận về học thuật và kinh nghiệm thực tiễn phòng ngừa, xử lý mâu thuẫn, xung đột xã hội nhằm bảo vệ ANQG ở nước ta hiện nay. Hơn 40 bài tham luận có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo về lý luận và thực tiễn. Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất, các kiến nghị khoa học cung cấp luận cứ, gợi mở khoa học trong công tác nghiên cứu, phát triển lý luận, đổi mới các mặt công tác công an”.

Tin cùng chuyên mục