Hội thảo khoa học về Hiến pháp

  • 10/01/2012 23:05
  • 0 bình luận
  • Minh Hà
  • In bài
ANTĐ - Dưới sự chủ trì của các đồng chí Phạm Quý Ngọ - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Tô Lâm - Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ngày 10-1, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học “Việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề ANTT, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an và các đơn vị địa phương.

Nội dung quan trọng của hội thảo là từ tổng kết thực tiễn, xác định những quy định của Hiến pháp năm 1992 về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH còn phù hợp cũng như những tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. “Cùng với việc chuẩn bị các luận cứ khoa học phục vụ cho yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, chúng ta cũng dự kiến các tình huống để chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình; Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan, động viên, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Hiến pháp…”, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nói.


14 tham luận, nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo được đánh giá cao về chất lượng, đã nêu rõ được những ưu điểm cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ vững ANQG-TTXH của các Tổng cục, Cục nghiệp vụ, công an các địa phương.

Tin cùng chuyên mục