Hội nghị Trung ương 9: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

  • 25/12/2018 18:48
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 25/12, tại hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 25/12/2018, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

Buổi sáng, đầu giờ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp phiên khai mạc tại Hội trường. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo, xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tiếp đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Tin cùng chuyên mục