Hối lộ thầy để qua môn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  • 13/04/2020 07:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
  • In bài
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi là sinh viên năm cuối đại học, do không tập trung học nên tôi sợ không thi được qua môn. Tôi định sẽ gặp trực tiếp thầy giáo để đưa “phong bì” và nhờ thầy giúp qua môn. Nếu làm như vậy tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Trần Ngọc Tuấn (Hà Đông, Hà Nội)

Luật sư Vũ Quang Vượng trả lời: 

Hối lộ thầy để qua môn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ảnh 1Có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trong phong bì có giá trị cao (Ảnh minh họa)

Hành vi của bạn đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Điều 264 BLHS năm 2015 có quy định như sau:

“Điều 364. Tội đưa hối lộ

1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

đ) Phạm tội 2 lần trở lên;

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.

7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ”.

Cụ thể hành vi của bạn như sau:

Mặt khách quan: Bạn đã có hành vi đưa “phong bì” cho thầy giáo với mục đích sửa đổi điểm cho bạn để bạn có thể qua môn. Tuy nhiên, bạn không nói rõ bên trong của “phong bì” bạn đưa là gì và nó có giá trị như thế nào nên không thể đưa ra lời tư vấn chính xác nhất cho bạn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 364 thì tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác có giá trị từ 2.000.000.000 đồng trở lên thì sẽ cấu thành tội phạm.

Mặt chủ quan: Là một sinh viên bạn đủ nhận thức rõ về nội quy, quy định của trường học, quy chế thi, nhưng bạn vẫn cố ý có hành vi nhờ thầy cô giáo để giúp mình qua môn. Như vậy là có lỗi cố ý trực tiếp. 

Khung hình phạt thấp nhất đối với tội danh này là phạt tiền từ 20.000.000-200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Tin cùng chuyên mục