Hội họp nhiều gây lãng phí!

  • 30/10/2017 14:40
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội vào sáng nay (30-10), ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND - TP.HCM) cho biết, việc biên chế, hội họp nhiều gây lãng phí… là từ bộ máy tổ chức của nước ta hiện nay còn dàn trải ở nhiều nơi, từ Trung ương đến phường, xã…
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND -TP HCM) trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND -TP HCM) trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội

Liên quan đến nội dung Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016 được Quốc hội thảo luận vào sáng nay (30-10), ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, nhìn một cách thực tiễn hiện nay, rõ ràng nhiều quy định của Hiến pháp, Luật pháp, Nghị quyết của Đảng chưa được thể chế.

Ví dụ như Hiến pháp quy định về phân quyền hiện nay, chúng ta rà lại các luật vừa rồi Quốc hội thông qua chưa thấy bóng dáng của sự phân cấp, phân quyền... Vì vậy, khi thảo luận về vấn đề này, Quốc hội phải có giải pháp khắc phục ngay trong Nghị quyết mà Quốc hội sẽ thông qua.

Liên quan đến nội dung tổ chức biên chế, hội họp nhiều... gây lãng phí, chậm xử lý công việc của dân, báo cáo giám sát chưa đưa ra nguyên nhân. Theo ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm, việc biên chế, hội họp nhiều gây lãng phí… là từ bộ máy tổ chức của nước ta hiện nay còn dàn trải từ Trung ương đến phường, xã… đều thực hiện một chức năng nhiệm vụ, một việc cả bốn cấp đều làm.

Đến khi chức năng nhiệm vụ chồng chéo nhau thì phải họp và Trung ương họp triển khai đến tỉnh - thành phố. Tiếp đến các tỉnh - thành phố họp triển khai đến quận, huyện, sở - ngành; các sở - ngành họp triển khai xuống các bộ phận bên dưới là các phường, xã, phòng - ban chức năng. Vấn đề khác là cùng một việc, nhưng bốn cấp làm nên cấp này xin ý kiến cấp kia, rồi sinh ra sự cồng kềnh, chạy, né tránh trách nhiệm.

“Một việc mà có quá nhiều cấp làm, có quá nhiều những người đứng đầu của các cấp phải chịu trách nhiệm thì ai là người chịu trách nhiệm chính, giải quyết vấn đề này? Cho nên sinh ra việc họp, hội nhiều. Chúng ta phải phân tích, điểm đúng huyệt của vấn đề này”, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Nói về vai trò của cấp chính quyền địa phương như phường, xã và thị trấn hiện nay, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, khi đặt ra vấn đê cấp chính quyền ở phường, xã và thị trấn, cần phải đánh giá đúng vai trò của cấp chính quyền này như thế nào?

Đây là cấp chính quyền sát dân, gần dân, cần phải xác định lại chức năng, vai trò cho đúng đắn, phù hợp. Từ đó kèm theo biên chế như thế nào cho đủ, tránh tình trạng đặt vấn đề biên chế chuyên trách và không chuyên trách.

Trong khi đó, lằn ranh của chuyên trách và không chuyên trách rất mong manh nhưng chế độ, chính sách thì lại rất rõ ràng. Nó tạo ra sự không công bằng trong việc hưởng thụ chính sách với trách nhiệm được giao.

Do vậy, Quốc hội cần đánh giá lại vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền ở cấp gần dân nhất, giao cái gì, việc gì, cần bao nhiêu người đặc biệt là chế độ đãi ngộ tương xứng với nhiệm vụ được giao. Đồng thời rà soát lại toàn bộ bộ máy hành chính Nhà nước, để có một chính sách đãi ngộ hợp lý, nhằm tinh gọn biên chế một cách hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục