• Nhận diện, đấu tranh vạch trần những chiêu trò, thủ đoạn nhằm phá hoại bầu cử các cấp

    Nhận diện, đấu tranh vạch trần những chiêu trò, thủ đoạn nhằm phá hoại bầu cử các cấp

    ANTD.VN -  Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chủ nhật 23-5-2021, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong nước lại càng hùa nhau với các thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài đua nhau giở đủ mọi chiêu trò hòng chống phá cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của nhân dân và đất nước.