Hội chọi trâu Đồ Sơn vẫn được tổ chức sau tai nạn kinh hoàng?

  • 05/07/2017 17:19
  • 0 bình luận
  • Yên Vân
  • In bài
ANTD.VN -Sở VHTT Hải Phòng vừa có báo cáo gửi Bộ VHTT&DL về kết quả kiểm tra, rà soát công tác quản lý và tổ chức vòng đấu loại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2017. Theo đó, Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, tạm dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017. 
Sau khi xảy ra tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ những lễ hội mang tính đối kháng và đổ máu

Sau khi xảy ra tai nạn kinh hoàng làm 1 người chết, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ những lễ hội mang tính đối kháng và đổ máu

Trong trường hợp xem xét việc tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, đề nghị: Tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của di sản văn hoá, nhấn mạnh tổ chức các nghi lễ truyền thống tại địa phương đảm bảo tính trang trọng.

UBND quận Đồ Sơn chủ trì phối hợp Sở VHTT tổ chức hội thảo về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, thành phần: Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Viện nghiên cứu văn hoá, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn thành phố, các nhà nghiên cứu văn hoá và lịch sử để tham gia ý kiến về các hoạt động tại Lễ hội chọi trâu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo UBND TP Hải Phòng xem xét.

Hình ảnh tại Lễ hội chọi trâu 2016 (ảnh Zing)

Hình ảnh tại Lễ hội chọi trâu 2016 (ảnh Zing)

UBND quận Đồ Sơn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu, cụ thể: bỏ việc tổ chức vòng đấu loại, chỉ tổ chức vòng đấu chung kết vào đúng 9-8 (lịch âm) theo lễ hội truyền thống, quán triệt việc thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức Lễ hội Chọi trâu yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người điều khiển trâu và du khách.

Tin cùng chuyên mục