Học phí ĐH cao nhất 800.000 đồng/tháng

  • 27/11/2009 11:05
  • 0 bình luận
  • Vinh Hương
(ANTĐ) - Ngày 26-11, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Trong đó, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc xác định học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; quy định về thẩm quyền quyết định khung học phí và mức thu học phí.

Học phí ĐH cao nhất 800.000 đồng/tháng

(ANTĐ) - Ngày 26-11, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Trong đó, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc xác định học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; quy định về thẩm quyền quyết định khung học phí và mức thu học phí.

Học phí ĐH cao nhất 800.000 đồng/tháng ảnh 1
Học phí đại học sẽ được điều chỉnh theo nhóm ngành từ năm học 2010 - 2011

Học phí ĐH cao nhất thuộc khối Y-Dược

Dự thảo này đưa ra nguyên tắc xác định mức học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập sẽ được thu theo nguyên tắc chia sẻ chi phí đào tạo giữa Nhà nước và người học. Khung học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chất lượng đại trà được chia theo các nhóm ngành đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Cụ thể, khung học phí nhóm ngành Khoa học xã hội, kinh tế, luật từ 290.000 -550.000 đồng/tháng; Kỹ thuật, Công nghệ từ 310.000 - 650.000 đồng/tháng,

Khoa học tự nhiên từ 310.000 - 650.000 đồng/tháng; Nông - Lâm - Thủy sản từ 290.000 - 550.000 đồng/tháng; Thể dục thể thao, nghệ thuật từ 310.000 - 650.000 đồng/tháng ; Sư phạm từ 280.000 - 500.000 đồng/tháng. Cao nhất trong các nhóm ngành thuộc về khối Y dược với mức học phí từ 340.000 - 800.000 đồng/tháng. Mức học phí này sẽ được tính hệ số với các bậc học khác nhau, trong đó Trung cấp là 0,7, CĐ: 0,8, ĐH: 1, Thạc sỹ: 1,5 và Tiến sỹ: 2,5.

Cũng theo dự thảo này, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập không được Nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên được xác định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí thường xuyên trình cấp thẩm quyền cho phép và phải công khai mức học phí cho người học biết trước khi tuyển sinh. Mức thu học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên: Không vượt quá 150% mức học phí chính quy cùng cấp học.

Mức thu học phí các cơ sở giáo dục ngoài công lập: được tự quyết định mức thu học phí, học phí các cơ sở giáo dục của nhà đầu tư nước ngoài do các nhà đầu tư quyết định nhưng phải thực hiện Quy chế công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để người học, các cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan tài chính biết thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Khung học phí đối với các cấp học khác 

Theo dự thảo này, căn cứ thu nhập bình quân hộ gia đình của các vùng trong cả nước, khung học phí trong toàn quốc áp dụng cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với chương trình chất lượng đại trà từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 đối với thành phố, thị xã: Mầm non: 110.000 đến 160.000 đồng/tháng; Trung học cơ sở: 30.000 đến 50.000 đồng/tháng;

Trung học phổ thông: 50.000 đến 75.000 đồng/tháng. Nông thôn, đồng bằng, trung du: Lần lượt các bậc học như trên: 30.000 đến 50.000 đồng/tháng; 15.000 đến 35.000 đồng/tháng; 35.000 đến 55.000 đồng/tháng. Nông thôn miền núi thấp: 20.000 đến 40.000 đồng/tháng; 10.000 đến 30.000 đồng/tháng; 20.000 đến 40.000 đồng/tháng.

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở đề nghị của ủy ban nhân dân cùng cấp. ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào nhu cầu phát triển giáo dục, mức sống của nhân dân địa phương mình và khung học phí nói trên để quy định mức thu học phí áp dụng cho các đối tượng thuộc các hình thức giáo dục đào tạo phù hợp từng địa bàn, từng vùng miền trong tỉnh, thành phố.

Đối với các trường mầm non, phổ thông công lập cung cấp chất lượng chăm sóc và giáo dục cao hơn mức chất lượng đại trà của mỗi địa phương (tương ứng với mức chi phí của ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo), được phép thu mức học phí cao để đáp ứng nhu cầu cho con em học tập của các gia đình có thu nhập cao. Mức thu học phí được xác định trên cơ sở đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo chương trình chất lượng cao. Để được phép thu mức học phí cao, ngoài việc cam kết chất lượng cao hơn mức đại trà, các cơ sở giáo dục phải thực hiện quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Vinh Hương

Trường hợp đột xuất được xét miễn học phí có thời hạn

(ANTĐ) - Theo quy định mới về cơ chế thu và sử dụng học phí, dự thảo nêu rõ một số trường hợp đột xuất có thể được xem xét không thu học phí có thời hạn.

Theo đó, các trường hợp xảy ra thiên tai, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em ở cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông thuộc vùng bị thiên tai.

Đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học gặp khó khăn đột xuất về kinh tế (do thiên tai, tai nạn...), tạm thời không có điều kiện nộp học phí thì có thể đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định. Trong các trường hợp đột xuất này, Nhà nước sẽ thực hiện cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục. 

V.H

Tin cùng chuyên mục