Hoạt động kinh doanh gặp khó vì Covid-19, thu ngân sách ngành thuế tháng 3 giảm mạnh

  • 30/03/2020 19:10
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Số thu ngân sách của ngành Thuế đã chịu ảnh hưởng rõ nét trong tháng 3/2020. Một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh như: Thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt...

Theo báo cáo từ Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách quý I-2020, ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 3/2020 do ngành Thuế quản lý đạt 89.000 tỷ đồng, đạt 7,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 97,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô chỉ bằng 70,6% cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 99,6% so với cùng kỳ năm 2019. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 96,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, thu NSNN quý I lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt 339.035 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh, bằng 110,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, nhìn chung, kết quả thu ngân sách quý I-2020 đạt khá cơ bản do kinh tế quý IV-2019 tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là từ tháng 3, số thu ngân sách đã có ảnh hưởng rõ nét, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh như: Thuế GTGT, từ mức tăng 8% của quý IV-2019, trong 2 tháng đầu năm tăng 4,7%, đến tháng 3 giảm 4,5%, tính chung lũy kế 3 tháng tăng 2,5%; Thuế TTĐB, từ mức tăng 9,5% của quý IV-2019, 2 tháng đầu năm 2020 giảm 8,6%, lũy kế 3 tháng giảm 4,6%

Đối với thuế TNDN, tháng 12 tăng 15,6%, tháng 1 tăng 14,2%, 2 tháng đầu năm 2020 tăng 17,1%, lũy kế 3 tháng chỉ còn tăng 14%...

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó trong tháng 3 do dịch Covid-19

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó trong tháng 3 do dịch Covid-19

Qua công tác kiểm tra, rà soát số liệu doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho biết trong 3 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp (6,08%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, có hơn 21.000 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 doanh nghiệp (10,20%); có 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 doanh nghiệp (8,05%); có 8.790 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 212 doanh nghiệp (2,47%).

Đến ngày 19/03/2020, toàn quốc có 766.512 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 8.979 doanh nghiệp (1,19%) so với thời điểm cuối năm 2019.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được hơn 7.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra được hơn 74.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 15.500 tỷ đồng bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 17 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 139,33 tỷ đồng; giảm lỗ 659,48 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 781,83 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong 3 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Tin cùng chuyên mục