Hoang mang trước quy định vàng được hạch toán như ngoại tệ - Ngân hàng Nhà nước nói gì?

  • 04/04/2018 09:37
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Thông tin từ ngày 1/4 vàng được xem là một ngoại tệ khiến nhiều người hoang mang, lo lắng... Ngân hàng Nhà nước đã phải lên tiếng về giải thích rõ quy định này.

Trước đó, từ ngày 1/4/2018, Thông tư số 22/2017/TT-NHNN có hiệu lực thi hành. Thông tư này quy định về hệ thống tài khoản và chế độ báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong đó quy định về phương pháp hạch toán kế toán vàng tại tổ chức tín dụng tương tự như hạch toán kế toán đối với ngoại tệ, theo đơn vị là “chỉ” vàng 99,99% (vàng được coi là một loại ngoại tệ trong hạch toán kế toán và khi quy đổi ra đồng Việt Nam để lập báo cáo tài chính).

Thông tin này đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng vì không biết việc mua bán vàng ngoài những nơi quy định có vi phạm pháp luật hay không, nếu nhờ ngân hàng giữ hộ vàng sau này sẽ nhận vàng hay nhận VND…

Vàng được hạch toán như ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng

Vàng được hạch toán như ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng

Trước luồng dư luận này, Ngân hàng Nhà nước vừa phải lên tiếng nói rõ hơn. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định này được kế thừa từ quy định hạch toán kế toán đối với vàng tại Quyết định 479 ban hành vào năm 2004 và Thông tư số 10 ban hành cùng năm.

Thông tư số 22 chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung, kết cấu của một số tài khoản để phù hợp với các quy định tại Thông tư số 200 về chế độ kế toán doanh nghiệp và phù hợp với thực tiễn hoạt động ngày càng đa dạng của các tổ chức tín dụng.

Mặt khác, quy định về phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế về ngoại tệ và vàng đối với các tổ chức tín dụng đảm bảo tuân thủ Luật Kế toán năm 2015 và hướng tới phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.

“Thông tư 22 chỉ hướng dẫn về hạch toán kế toán đối với các Tổ chức tín dụng, không điều chỉnh về hoạt động kinh doanh vàng nói chung. Hoạt động kinh doanh vàng được quy định tại Nghị định số 24 và các quy định của pháp luật liên quan”, Ngân hàng Nhà nước cho biết. 

Tin cùng chuyên mục