Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự ATXH

  • 20/10/2020 08:15
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN -  Đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy, đó là một trong những nhiệm vụ mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ qua, đã được Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, một trong những thành công nổi bật, chính là việc xây dựng và hoàn thiện thêm hệ thống pháp luật liên quan đến công tác công an, gắn với 2 nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH.  

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC