Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm trước 30-6

  • 29/04/2021 09:10
  • 0 bình luận
  • H.Linh
  • In bài
ANTD.VN - Quy định mới nhất về công an xã chính quy, tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp… cùng nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ tháng 5-2021.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 14-5 cho phép công dân khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan trên sẽ có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Quyết định 17/2021 thay thế Quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng tối đa là 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng tối đa là 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ được quy định chỉ là 1 triệu đồng/người/tháng, không phụ thuộc vào thời gian đào tạo.

Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm trước 30-6 ảnh 1

Theo Nghị định 42/2021, sẽ hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm trước 30-6

Theo Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ 16-5, lộ trình bố trí công an xã, thị trấn chính quy trên cả nước được quy định như sau: Trước 30-6-2021 hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; Trước 30-6-2022 hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn còn lại.

Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy, trường hợp công an xã bán chuyên trách được đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản khác.

Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ 16-5 quy định về tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Theo Thông tư này, hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Quyết định 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực từ 20-5.

Theo đó, cơ quan Tổng cục Thuế ở trung ương, bao gồm các đơn vị trực thuộc: Vụ Chính sách; Vụ Pháp chế; Vụ Dự toán thu thuế; Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; Vụ Kê khai và Kế toán thuế; Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế; Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Kiểm tra nội bộ - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn phòng; Cục Công nghệ thông tin; Trường Nghiệp vụ Thuế; Tạp chí Thuế.

Ngoài các chính sách trên, từ 1-5, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ chính thức có hiệu lực.

Hiệp định này sẽ giúp Việt Nam và Vương quốc Anh duy trì các điều kiện thương mại ưu đãi và lợi ích kinh tế thông qua các cam kết mở cửa thị trường đã có trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Tin cùng chuyên mục