Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở

Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở

  • 31/10/2020 06:05
  • 0 bình luận
  • Trần Quân - Việt Cường (Thực hiện)
  • In bài
ANTD.VN - Chi bộ Công an xã là một tổ chức Đảng còn non trẻ. Vậy làm thế nào để thực hiện công tác chuyên môn vừa hội nhập vào hoạt động của Đảng ủy xã là một nhiệm vụ cấp thiết đang được đặt ra. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để nhìn nhận rõ hiệu quả, hiệu lực trong việc triển khai lực lượng Công an chính quy về xã, bước tiến, bước phát triển trong cách tổ chức, lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an cấp cơ sở.
Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở ảnh 1

Trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ để đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự ở cơ sở

Các chi bộ, Đảng viên phải quan tâm đến tình hình an ninh, trật tự

- PV: Là người làm công tác nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực xây dựng Đảng, ông nhìn nhận thế nào về việc lực lượng Công an mới có thêm tổ chức Đảng ở cơ sở là chi bộ Công an xã?

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Trước đây ở cấp xã, thị trấn mới chỉ có chi bộ Quân sự chứ chưa có chi bộ Công an. Việc Bộ Công an triển khai lực lượng Công an chính quy về xã và thành lập các chi bộ Công an cấp xã, thị trấn tôi cho là bước tiến, bước phát triển trong cách tổ chức, lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an cấp cơ sở. Với việc thành lập chi bộ Công an ở xã sẽ đảm bảo lãnh đạo một cách chuyên trách về công tác công an, đồng thời giúp tham mưu cho Cấp ủy xã về công tác an ninh, trật tự ở cơ sở tốt hơn.

Hiện nay, vấn đề bố trí lãnh đạo, tổ chức Đảng trong Công an nhân dân vẫn còn những vấn đề đang phải nghiên cứu. Tuy nhiên, qua thực tế nhiệm kỳ vừa qua, việc đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương đã chứng minh được sự hiệu quả. Từ đây đặt ra vấn đề là ở cấp tỉnh, cấp huyện và kể cả cấp cơ sở nữa thì đồng chí

Bí thư cấp ủy ở cấp đó có nên tham gia Ban Thường vụ Công an không. Tất nhiên, đây vẫn đang là vấn đề cần phải được nghiên cứu một cách khoa học để làm thế nào tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an.

- Theo ông làm thế nào để có thể tăng tương tác giữa sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở?

- Để có tương tác giữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở thì cần phải được xem xét ở nhiều phương diện.

Một là, tổ chức Đảng phải là tổ chức Đảng ở xã trong lực lượng Công an.

Hai là, phải có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy xã đối với công tác an ninh, trật tự.

Tôi cho rằng phải làm thế nào để tất cả các tổ chức Đảng, các chi bộ Đảng cho đến Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đó phải quan tâm đến vấn đề an ninh, trật tự thì mới thành công, chứ nếu chỉ riêng mỗi lực lượng Công an và chi bộ Công an xã thì chưa đầy đủ. Cái chính để đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở vẫn là nhân dân, mà muốn làm được điều đó thì phải là sự vào cuộc của Đảng bộ, của tất cả đảng viên, từ đó tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thì mới thành công được.

Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở ảnh 2

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thực sự là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận dân vận của Đảng, của lực lượng Công an nhân dân

Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp cho chi bộ Công an xã

- Để một chi bộ phát huy được vai trò hạt nhân, nòng cốt trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng thì trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng. Theo ông, đối với chi bộ mới thành lập như chi bộ Công an xã, làm cách nào để có thể phát huy được vai trò của người đứng đầu?

- Mọi vấn đề về tổ chức đều do con người. Cụ thể ở đây là cán bộ quyết định về chất lượng tổ chức hay về mặt lý luận. Muốn nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ Công an xã thì đương nhiên đồng chí Bí thư chi bộ Công an xã phải là người đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, có khả năng làm công tác nghiệp vụ, có khả năng làm công tác Đảng vì đồng chí Trưởng Công an xã còn phải tham gia vào Cấp ủy xã. Vấn đề thứ hai, do cán bộ Công an không phải là người được học bài bản về công tác Đảng.

Vì vậy, khi lực lượng Công an chính quy thành lập chi bộ Công an xã, Bí thư chi bộ Công an xã được chọn trên nền tảng là người có năng lực nghiệp vụ, tính tổ chức kỷ luật, cũng như ý thức trách nhiệm của người Công an, Đảng viên rồi thì còn cần phải bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cho họ. Bởi trong công tác Đảng có rất nhiều quy định, phải học thì mới biết và làm được, còn nếu để họ “tự bơi” thì sẽ dẫn tới tình trạng lộ cộ, có người làm được, có người không.

Theo tôi, đối với mỗi huyện, Công an huyện phải tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư chi bộ Công an xã. Việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của người Bí thư chi bộ không chỉ giúp cho cán bộ chiến sĩ Công an xã chính quy làm công tác Đảng chuẩn hơn, mà còn giúp người đứng đầu chi bộ biết được trách nhiệm của Bí thư chi bộ phải là như thế nào, cách tác nghiệp, hoạt động ra sao. Tôi nghĩ bản thân lực lượng Công an chính quy đã được đào tạo rất bài bản nên chỉ cần qua lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, chắc chắn đồng chí Bí thư chi bộ Công an xã sẽ nhanh chóng thích ứng được.

Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở ảnh 3

Công an xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính

- Hoạt động công an mang tính đặc thù, gắn liền với công tác chuyên môn. Đối với chi bộ Công an xã, theo ông làm cách nào để có thể phát huy hiệu quả công tác sinh hoạt Đảng gắn công tác chuyên môn?

- Khi thành lập các chi bộ Công an xã, theo tôi sẽ có thực tế là một số đồng chí trước đây chủ yếu làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, nay được phân công sang làm công tác Đảng nên có thể còn chưa có kinh nghiệm và cái nhìn sẽ thiên lệch về công tác nghiệp vụ. Vì vậy, cần phải có sự kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, uốn nắn từ Công an huyện, có sự giúp đỡ của Đảng ủy xã để làm thế nào trong sinh hoạt chi bộ có định hướng chứ không chỉ mỗi việc bàn về chuyên môn, bởi nếu chỉ bàn chuyên môn sẽ rất dễ lẫn sang sinh hoạt chuyên môn.

Cùng với đó, như tôi đã nói ở trên, cần phải có những bồi dưỡng cho cấp ủy, chi ủy Công an xã để họ nắm được nội dung sinh hoạt Đảng thì yêu cầu như thế nào, phải thấy được đặc trưng của sinh hoạt Đảng, tránh lẫn sang sinh hoạt chuyên môn. Tôi lấy ví dụ như sinh hoạt Đảng cùng là bàn về an ninh, trật tự nhưng phải bàn dưới góc độ lãnh đạo đảng viên, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong chi bộ để thực hiện nhiệm vụ đó chứ không phải bàn sâu vào những vấn đề cụ thể của hoạt động chuyên môn. Ngoài ra còn có thể đi sâu về vấn đề tư tưởng, đoàn thể, đặc biệt là công tác quần chúng, rồi sự phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, lĩnh vực khác. Tất cả điều này cũng cần phải gắn với sự chỉ đạo của Công an huyên, trách nhiệm của Đảng ủy Công an huyện.

- Hiện nay có thực tế là nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều đơn vị cơ sở vẫn theo lối cũ nên chưa thu hút cán bộ đảng viên. Để một chi bộ mới thành lập như chi bộ Công an xã hoạt động hiệu quả, theo ông cần phải làm gì để đổi mới nội dung sinh hoạt đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Để cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp chi bộ, theo tôi phải quan tâm tới 2 mặt. Thứ nhất là phải đổi mới nội dung sinh hoạt và thứ hai là đổi mới hình thức sinh hoạt. Nguyên nhân khiến sinh hoạt chi bộ không hút được Đảng viên quan tâm một là do nội dung mình đưa ra bàn không thiết thực, hai là nội dung có thể thích hợp, có thể tốt nhưng hình thức sinh hoạt lại sơ cứng, không sinh động, dẫn đến rất dễ bị chán. Về vấn đề này Trung ương đã có hướng dẫn, các chi bộ cần phải nghiên cứu, vận dụng theo hướng dẫn của Trung ương về đổi mới sinh hoạt, quy trình họp chi bộ.

Đối với sinh hoạt của Chi bộ Công an xã, theo tôi về phương pháp, nội dung sinh hoạt chi bộ dứt khoát phải theo hướng đảm bảo 2 yêu cầu:

Một là, bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Anh phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ chi bộ của mình, phải tổ chức bám sát, chọn các vấn đề phù hợp với vai trò lãnh đạo để chọn nội dung không bị lạc sang hoạt động chuyên môn.

Hai là, phải chọn nội dung sinh hoạt sao cho thiết thực. Để chọn nội dung sinh hoạt thiết thực thì chi ủy phải nghiên cứu chọn những vấn đề đang đặt ra, những vấn đề đảng viên đang quan tâm, có liên quan đến hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn của anh em.

Tôi lấy ví dụ như là vấn đề an ninh, trật tự ở xã. Hiện nay an ninh, trật tự ở xã đang đặt ra những vấn đề “nóng” và khó như tranh chấp, lấn chiếm đất đai, vấn đề giải phóng mặt bằng… thì mình phải tập trung vào đấy. Hay như trong nội bộ của chi bộ, trong các đảng viên đang có những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng về vấn đề trình độ, nghiệp vụ chuyên môn… thì cũng cần được chú trọng. Tóm lại, nên chọn những vấn đề thiết thực mà Đảng viên của chi bộ đang quan tâm để đưa vào sinh hoạt, nhất là trong sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Còn về hình thức sinh hoạt thì do các tổ chức Đảng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của mình.

Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở ảnh 4

“Tôi cho rằng phải làm thế nào để tất cả các tổ chức Đảng, các chi bộ Đảng cho đến Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đó phải quan tâm đến vấn đề an ninh, trật tự thì mới thành công, chứ nếu chỉ riêng mỗi lực lượng Công an và chi bộ Công an xã thì chưa đầy đủ. Cái chính để đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở vẫn là nhân dân, mà muốn làm được điều đó thì phải là sự vào cuộc của Đảng bộ, của tất cả đảng viên, từ đó tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự thì mới thành công được”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang (Nguyên Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Hòa nhập với Đảng bộ xã

- Đảng bộ xã cần có sự hỗ trợ gì để chi bộ Công an xã có thể phát triển vững mạnh hơn, thưa ông?

Thứ nhất, tôi cho rằng Đảng ủy xã phải có sự quan tâm đặc biệt với chi bộ Công an xã, vì ngoài việc chi bộ Công an xã mới được thành lập thì hoạt động của chi bộ cũng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Đảng ủy xã. Do đó, việc Đảng ủy xã quan tâm tới chi bộ Công an xã vừa là trách nhiệm cũng vừa là điều kiện để chi bộ Công an xã có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình. Ở đây, phải đặt vấn đề tăng nhận thức cũng như trách nhiệm của Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ Công an xã hoạt động đúng hướng. Điều này cũng có trách nhiệm của huyện ủy trong việc nhắc nhở các Đảng ủy xã về vấn đề đó. Muốn vậy, Đảng ủy Công an huyện cần phải tham mưu cho Huyện ủy.

Thứ hai, Đảng ủy xã phải quan tâm chỉ đạo các nội dung hoạt động của chi bộ Công an. Đảng ủy xã phải có thông báo, chỉ đạo cho chi bộ Công an nhiệm vụ trọng tâm của công tác an ninh, trật tự từng thời kỳ, từng tháng, từng quý, để lãnh đạo lực lượng công an phục vụ cho tốt cho hoạt động của địa phương.

Thứ ba, Đảng ủy xã phải phân công đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác an ninh, trật tự phải có sự gần gũi với chi bộ Công an xã, để nắm vấn đề, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Thứ tư, Đảng ủy xã phải quan tâm, bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên Công an xã. Đảng viên của Đảng bộ xã được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phổ biến chủ trương của Đảng như thế nào thì đảng viên Công an xã cũng được như vậy, chứ không phải chỉ có mỗi chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương. Còn ở phía ngược lại, chi bộ Công an xã cũng phải có sự hòa nhập cao với truyền thống, văn hóa, tập quán, nhiệm vụ của địa phương. Cấp ủy, đảng viên trong chi bộ phải “xắn tay” vào làm mọi việc về văn hóa, kinh tế, xã hội… cùng với Đảng ủy xã chứ không chỉ dừng lại ở mỗi nhiệm vụ về an ninh, trật tự.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Hòa nhập, gắn kết giữa chi bộ Công an xã, thị trấn và Đảng bộ cơ sở ảnh 5

“Cần thống nhất nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đề ra đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, và nội dung có tầm quan trọng đặc biệt là xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật để cán bộ, chiến sĩ Công an và toàn dân quán triệt, thực hiện.

Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trong Công an phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác. Lực lượng Công an nhân dân phải chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Quy định số 92-QĐ/TW, ngày 15-5-2012 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện trước hết ở việc xác định đường lối, chủ trương, chính sách; ở năng lực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối đã đề ra. Do đó, Đảng phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối, cơ chế lãnh đạo đối với Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy vai trò lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các địa phương đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an. Xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở trong sạch, vững mạnh”.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tin cùng chuyên mục