• Nâng cao năng lực cho tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng

    Nâng cao năng lực cho tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện hòa nhập cộng đồng

    ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực của lực lượng tình nguyện viên trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn và sơ kết 2 năm kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” .