Hỗ trợ các địa phương xử lý ô nhiễm môi trường

  • 06/02/2015 06:50
  • 0 bình luận
  • Kỳ Thư
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 2 tỉnh: Hà Giang và Lào Cai thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường. 

Theo đó, sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ hơn 21,2 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách Trung ương năm 2014 để hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang (3 tỷ đồng), Lào Cai (18,228 tỷ đồng) thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích