• Hà Nội đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với sáu hồ sơ tồn đọng

    Hà Nội đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với sáu hồ sơ tồn đọng

    ANTD.VN - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo xác nhận người có công thành phố Hà Nội đã họp và thống nhất đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với 06 hồ sơ tồn đọng do Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng huyện Mê Linh, Đan Phượng đề nghị.