Cách đây 72 năm, vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, mở ra trang sử mới cho dân tộc Việt Nam, với độc lập, tự do, dân chủ và văn minh.
Hình ảnh đoàn xe chở Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào quảng trường Ba Đình.
Sự kiện Việt Nam tuyên bố giành độc lập năm 1945 đã tạo động lực cho một số quốc gia thuộc địa khác đứng lên đòi độc lập.
Rất đông đảo đồng bào có mặt trong giây phút lịch sử này.
"Hỡi đồng bào cả nước,Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc", Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập.
Trong bản Tuyên ngôn lịch sử ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những luận điểm chỉ ra rõ ràng sự áp bức của thực dân Pháp lên Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra: "Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết".
"Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân."
"Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa."
"Chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập."
"Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy", lời kết luận cuối cùng trong bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khiến hàng triệu đồng bào phía dưới hưởng ứng nhiệt liệt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hình ảnh sống động giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

  • 02/09/2017 09:10
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
ANTD.VN - Cách đây đúng 72 năm, vào trưa 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC