Hiệu quả từ phong trào thi đua ở quận Tây Hồ

  • 20/12/2018 17:06
  • 0 bình luận
  • Linh Nhi
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 20-12, UBND quận Tây Hồ đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động, trong năm 2018 đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, CBCS, lực lượng vũ trang trên địa bàn  quận Tây Hồ đã nỗ lực thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của quận Tây Hồ nhận khen thưởng

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của quận Tây Hồ nhận khen thưởng

 Năm 2018, cùng với thực hiện hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, việc triển khai đồng bộ và sâu rộng các phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đề ra. Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND quận.

Trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Tây Hồ ước đạt hơn 2.654 tỷ đồng, đạt 113,42% dự toán; số hộ thoát nghèo đạt 383%, nhiều nhóm chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật.

Với những kết quả đạt được, trong năm 2018, quận Tây Hồ đã có 320 tập thể và 850 cá nhân được khen thưởng. Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội, Bằng khen của UBND thành phố, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ Thi đua cơ sở….

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ đã biểu dương những tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng và đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo an toàn giao thông, đô thị, không để ách tắc làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Tăng cường hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, đảm bảo không xảy ra các vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản.

Tin cùng chuyên mục