Hiệu quả từ một phong trào giữ gìn ANTT ở cơ sở

  • 30/11/2016 21:00
  • 0 bình luận
  • ANTD
  • In bài
ANTD.VN - Trước yêu cầu đảm bảo  ANTT trong tình hình mới, CAQ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã triển khai chuyên đề “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản” nhằm phát huy vai trò của quần chúng nhân dân. 20 năm qua, chuyên đề này đã nâng cao được tính tự quản sâu rộng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, giải quyết được những yêu cầu bức thiết từ cơ sở cũng như những vấn đề phát sinh trong mỗi hộ, mỗi khu dân cư…

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC